Tuomariston eettiset periaatteet ja toimintatapa

Tuomariston nimeäminen, kokoonpano ja rooli

Tuomaristolla on Seinäjoen Tangomarkkinat -tapahtumassa keskeinen ja tärkeä rooli.  Laulukilpailu ja siihen liittyvät asiat on yksi näkyvimpiä asioita ympäri vuoden ja koko Seinäjoen Tangomarkkinat -tuotekuvan jatkuvan myönteisen kehittymisen kannalta keskeinen jatkuvuutta vahvistava ja ylläpitävä osa.

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen kullekin vuodelle nimeämä laulukilpailun tuomaristo edustaa järjestäjää koko prosessin ajan. Tuomariston kokoonpano vaihtuu jonkin verran vuosittain. Tuomariston puheenjohtajan nimeää Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallitus.

 

Oikeudenmukaisuus

Tuomarien on kohdeltava kaikkia kilpailijoita tasa-arvoisesti  ja yhtenevien periaatteiden ja kilpailun sääntöjen mukaisesti. Yksilöille mahdollisesti sallittavat poikkeukset on harkittava niin, että ei synny eriarvoisuutta kenenkään kilpailijan oikeuksien näkökulmasta.

 

Riippumattomuus, tasapuolisuus ja puolueettomuus

Tuomariston jäsenet noudattavat Tangomarkkinoiden arvoja, vakiintuneita  toimintatapoja, riippumattomuutta sekä itsenäistä vastuullista harkintaa ja hyvää tapaa kaikessa toiminnassaan. Tuomariston vastuulla on kilpailun parhaan lopputuloksen saavuttaminen.

Tuomariston yhdessä ja kunkin tuomarin on kohdeltava kaikkia kilpailijoita riippumattomasti ja  tasapuolisesti. Yksittäiseen kilpailijaan ei saa syntyä tai olla sidonnaisuutta. Menestyksellinen toiminta tuomarina edellyttää kuitenkin aktiivista kommunikointia kilpailijoiden kanssa. Ennen tuomariston työskentelyn alkua tai sen aikana, jokaisen tuomarin tulee itse arvioida, että hänellä ei ole riippuvuutta toimia tuomarina.

 

Rehellisyys

Tuomariston jäsenet pitävät kiinni rehellisyydestä kilpailijoita, toisiaan, yleisöä ja kilpailun järjestäjää kohtaan.

 

Vaitiolovelvollisuus

Tuomaristo kantaa kollektiivisesti vastuun kilpailun ja lopputuloksen onnistumisesta. Tuomariston sisäistä toimintaa tai käsittelyssä esiintuotuja mielipiteitä ei saa tuoda julki kilpailuprosessin aikana tai sen jälkeen. Tuomariston jäsenet eivät osallistu julkiseen keskusteluun Laulukilpailun säännöistä, kehittämisestä, palautteesta tai vastaavasta. Julkiseen keskusteluun osallistuu ja siitä vastaa tuomariston puheenjohtaja.

Ennen tuomaristo työskentelyn alkua, jokainen tuomari allekirjoittaa: ”Tuomariston eettiset periaatteet ja toimintatavat”  – sitoumuksen.

 

Muuta

Täydentäviä periaatteita tuomaristo työskentelylle:

Seinäjoen Tangomarkkinat  /  Arvot
Tunnelmallisuus
Vaikuttavuus
Kestävä kehitys

Muita perusperiaatteita
suvaitsevaisuus
päihteettömyys
väkivallattomuus
sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
turvallisuus