Säännöt ja tuomaroinnin kriteerit

Säännöt

 

Vuoden 2021 säännöt julkaistaan syksyllä 2020.

 

Tuomaroinnin kriteerit

Tavoite

Tangokuningas ja Tangokuningatar ovat Tangomarkkinoiden näkyvimpiä osatekijöitä. Valittavien henkilöiden tulee ylläpitää ja kehittää tangobrändiä omalla osaamisellaan, henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan ja vahvalla motivaatiolla.

 

Tehtävänkuva

Tangokuninkaallinen on verrattavissa tangoa edistävien tahojen työntekijöihin ja häneltä edellytetään sitoutumista Seinäjoen Tangomarkkinoiden tavoitteisiin.

 

Tuomariston rooli

Tuomaristo seuraa laulamista ja esiintymistä jo esikarsintasuorituksista alkaen ja lopullinen ratkaisu perustuu useamman laulukerran pohjalta saatavaan kokonaiskuvaan. Kilpailijan kehittyminen valintaprosessin aikana huomioidaan erityisesti.

Tuomariston tulee huomioida kaikki luotettava tieto, mitä kilpailijasta on musiikin esittäjänä saatavissa. Tuomariston tulee varmistua riittävän laajalla haastatteluprosessilla, että voittajaehdokkaalla on riittävät valmiudet tittelin edellyttämään tehtävään heti ensimmäisen vuoden aikana.

Tangokuninkaallisen valinnassa tulee ottaa huomioon jäljempänä mainitut kriteerit siten, että syntyy mahdollisimman suurta ammattitaitoa osoittava ja viihdyttävä kokonaisuus musiikkia ja esiintymistä. On selvää, että harvoin löytyy henkilö, joka täyttää täydellisesti kaikki asetetut vaatimukset. Siksi tulee ottaa huomioon valittavan henkilön valmiudet nopeasti oppia ja omaksua niitä osatekijöitä, joita tangobrändi kunakin vuonna kirkkaimmalta edustajaltaan edellyttää.

 

Tangokuninkaallisen valintaan vaikuttavat kriteerit

Laulutaidon ja lauluäänen tulee olla sekä teoreettisilta että toteutuksellisilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne mahdollisimman hyvin soveltuvat tangon ja muun kevyen musiikin laaja-alaiseen esittämiseen niin live-tilanteissa kuin myös erilaisissa tallenteissa.

Tangokuninkaallisiksi ei haeta stereotyyppejä, joten tuomariston tulee rohkaista kilpailijoita tuomaan esille heille ominaisia persoonallisuuspiirteitään. Vain vahvoilla persoonallisuuksilla ja riittävästi tervettä itsetuntoa omaavilla kilpailijoilla, on mahdollisuus menestyä valinnan jälkeen.

Moitteetonkaan ja tulkinnallisesti ylivoimainen laulutaito sekä vahvat persoonallisuustekijät eivät välttämättä vielä riitä, vaan valittavalla henkilöllä on oltava myös luontaista karismaa ja viihdyttäjän ominaisuuksia. Valintahetkellä ei kukaan ole luonnollisestikaan valmis, mutta silti on otettava huomioon myös kilpailijan valmiudet toimia juontajana ja antautua dialogiin yleisön kanssa, valmiudet ja halu kehittää omaa esiintymistä sekä avoimuus sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tangokilpailu ei ole kauneus- eikä komeuskilpailu, mutta valittavan henkilön tulee kuitenkin vastata suuren yleisön odotuksiin, joihin kuuluvat kuningas- tai kuningatarmainen olemus, hyvä käytös ja huoliteltu ulkoasu.