Säännöt ja tuomaroinnin kriteerit

Säännöt

1 §
Tangomarkkinat-laulukilpailu on avoin kilpailu kaikenikäisille tangolaulusta ja musiikkiviihteestä kiinnostuneille. Tavoitteena on löytää uusia artisteja sekä säilyttää ja edistää tangon merkitystä suomalaisessa kulttuurissa.

2 §
Laulukilpailu käydään henkilökohtaisena solistikilpailuna. Lauluyhtyeet eivät voi osallistua kilpailuun.

3 §
Naiset ja miehet kilpailevat eri sarjoissa. Miesten sarjan voittaja nimetään Tangokuninkaaksi 2021 ja naisten sarjan voittaja nimetään Tangokuningattareksi 2021.

4 §
Järjestäjällä on oikeus evätä kilpailun eri vaiheissa alkoholin tai muiden huumausaineiden vaikutuksen alaisen kilpailijan osallistuminen.

5 §
Tangokuninkaallisten edellytetään hoitavan edustusvuotensa moitteettomasti. Järjestäjä voi päättää tittelin poisotosta, mikäli ko. henkilö ei pysty hoitamaan velvoitteitaan tai käytöksellään vahingoittaa Tangomarkkinoiden tai kilpailun tavoitteita ja mainetta.

6 §
Esikarsintoihin ilmoittaudutaan etukäteen osoitteessa www.tangomarkkinat.fi/tangolaulukilpailu. Ilmoittautumisia otetaan vastaan mahdollisuuksien mukaan myös tapahtumapaikoilla, mikäli karsintapäivän aikataulu sallii laulusuorituksen esittämisen. Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä n.3 minuutin mittaisen videoklipin laulusuorituksestaan.

7 §
Kilpailijan on täytettävä ja allekirjoitettava sitoumuslomake, jolloin hän on kilpailussa mukana ja sitoutuu näin lomakkeen ehtoihin ja sääntöihin. Kilpailija sitoutuu samalla esiintymään kaikissa kilpailun edellyttämissä vaiheissa ja tilaisuuksissa. Lomake palautetaan esikarsintatapahtumissa kilpailun järjestäjälle tai liitetään lähetettävään videoklippimateriaalin mukaan. Lomakkeen voi ladata järjestäjien nettisivuilta www.tangomarkkinat.fi/laulukipailu ja niitä on jaossa myös esikarsintatapahtumissa.

8 §
Esikarsintatangon kilpailija valitsee järjestäjän julkaisemalta listalta. Laulusuoritukset on esitettävä suomen kielellä. Suoritukset taltioidaan järjestäjän toimittamalla taustamusiikilla. Myös esikarsintaa seuraavissa kilpailuvaiheissa on järjestävän tahon ennalta valitsemat kilpailukappaleet. Laulukilpailussa voi olla myös osioita, joissa kilpailija esittää muuta kuin tangoa.

9 §
Laulaja voi osallistua saman vuoden esikarsintoihin useitakin kertoja oman harkintansa mukaan.

10 §
Kilpailijat sitoutuvat luovuttamaan kaikissa kilpailuvaiheissa järjestäjän toimesta tallennetut kuva-, ääni- ja av-materiaalit itsestään järjestäjien omistukseen, käyttöön ja markkinointiin kaikilla käyttöoikeuksilla. Järjestäjillä on oikeus antaa oman harkintansa mukaan materiaalit myös kolmannen osapuolen käyttöön.

11 §
Jokaisen karsintalaulajan laulusuoritus taltioidaan esikarsintatilaisuudessa. Lisäksi kilpailija voi toimittaa erillisten ohjeiden mukaisesti oman tallenteen, jolla osallistuu kilpailuun.

Esikarsintatilaisuuksista yleisö äänestää suosikkinsa suoraa Tangomaratonille. Lisäksi Tuomaristo valitsee kaikista karsintasuorituksista jatkoon kilpailijat siten, että kaikkiaan 32 nais- ja 32 mieslaulajaa kutsutaan toukokuussa järjestettävään Tangomaratoniin.

12§
Tangomaratonin aikataulutus ja kilpailukappaleet ilmoitetaan jatkoon päässeille henkilökohtaisesti. Tapahtumasta tuomaristo kutsuu jatkoon 8 miestä ja 8 naista.

13§
Semifinaaliin kutsutut 8+8 laulajaa kilpailevat jatkopaikasta Seinäjoelle. Semifinaalin sisältö ja aikataulutus ilmoitetaan kilpailijoille henkilökohtaisesti. Tuomaristo valitsee tapahtumasta 6 mies- ja 6 naiskilpailijaa Seinäjoen Tangomarkkinoilla järjestettäviin Finaalitapahtumiin.

14 §
Kilpailun finaalitapahtumat järjestetään 7.-11.7.2021 Seinäjoen Tangomarkkinoiden yhteydessä. Finalistien ohjeistus, kilpailukappaleet ja ohjelma-aikataulu Tangomarkkinoilla ilmoitetaan jatkoon päässeille henkilökohtaisesti.

15 §
Tuomariston, joka koostuu laaja-alaisesti viihteen ja musiikin ammattilaisista, nimeää kaikissa kilpailuvaiheissa Seinäjoen Tangomarkkinat Oy.

16 §
Kilpailijat kustantavat itse kilpailun eri vaiheisiin kohdistuvat matka-, majoitus- ym. omat kulut ellei järjestäjä toisin ilmoita. Seinäjoen Tangomarkkinoiden Finaaleihin selviytyneille korvataan erillisen sopimuksen mukaan kulut.

17 §
Esikarsintapaikat ja lisätietoa kilpailusta löytyy osoitteista www.tangomarkkinat.fi

18 §
Tangomarkkinat-laulukilpailun järjestää Seinäjoen Tangomarkkinat Oy yhteistyössä Sony Music Entertainmentin kanssa.

19 §
Järjestäjät pidättävät oikeudet sääntömuutoksiin kilpailun aikana.

 

 

Tuomaroinnin kriteerit

Tavoite

Tangokuningas ja Tangokuningatar ovat Tangomarkkinoiden näkyvimpiä osatekijöitä. Valittavien henkilöiden tulee ylläpitää ja kehittää tangobrändiä omalla osaamisellaan, henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan ja vahvalla motivaatiolla.

 

Tehtävänkuva

Tangokuninkaallinen on verrattavissa tangoa edistävien tahojen työntekijöihin ja häneltä edellytetään sitoutumista Seinäjoen Tangomarkkinoiden tavoitteisiin.

 

Tuomariston rooli

Tuomaristo seuraa laulamista ja esiintymistä jo esikarsintasuorituksista alkaen ja lopullinen ratkaisu perustuu useamman laulukerran pohjalta saatavaan kokonaiskuvaan. Kilpailijan kehittyminen valintaprosessin aikana huomioidaan erityisesti.

Tuomariston tulee huomioida kaikki luotettava tieto, mitä kilpailijasta on musiikin esittäjänä saatavissa. Tuomariston tulee varmistua riittävän laajalla haastatteluprosessilla, että voittajaehdokkaalla on riittävät valmiudet tittelin edellyttämään tehtävään heti ensimmäisen vuoden aikana.

Tangokuninkaallisen valinnassa tulee ottaa huomioon jäljempänä mainitut kriteerit siten, että syntyy mahdollisimman suurta ammattitaitoa osoittava ja viihdyttävä kokonaisuus musiikkia ja esiintymistä. On selvää, että harvoin löytyy henkilö, joka täyttää täydellisesti kaikki asetetut vaatimukset. Siksi tulee ottaa huomioon valittavan henkilön valmiudet nopeasti oppia ja omaksua niitä osatekijöitä, joita tangobrändi kunakin vuonna kirkkaimmalta edustajaltaan edellyttää.

 

Tangokuninkaallisen valintaan vaikuttavat kriteerit

Laulutaidon ja lauluäänen tulee olla sekä teoreettisilta että toteutuksellisilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne mahdollisimman hyvin soveltuvat tangon ja muun kevyen musiikin laaja-alaiseen esittämiseen niin live-tilanteissa kuin myös erilaisissa tallenteissa.

Tangokuninkaallisiksi ei haeta stereotyyppejä, joten tuomariston tulee rohkaista kilpailijoita tuomaan esille heille ominaisia persoonallisuuspiirteitään. Vain vahvoilla persoonallisuuksilla ja riittävästi tervettä itsetuntoa omaavilla kilpailijoilla, on mahdollisuus menestyä valinnan jälkeen.

Moitteetonkaan ja tulkinnallisesti ylivoimainen laulutaito sekä vahvat persoonallisuustekijät eivät välttämättä vielä riitä, vaan valittavalla henkilöllä on oltava myös luontaista karismaa ja viihdyttäjän ominaisuuksia. Valintahetkellä ei kukaan ole luonnollisestikaan valmis, mutta silti on otettava huomioon myös kilpailijan valmiudet toimia juontajana ja antautua dialogiin yleisön kanssa, valmiudet ja halu kehittää omaa esiintymistä sekä avoimuus sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tangokilpailu ei ole kauneus- eikä komeuskilpailu, mutta valittavan henkilön tulee kuitenkin vastata suuren yleisön odotuksiin, joihin kuuluvat kuningas- tai kuningatarmainen olemus, hyvä käytös ja huoliteltu ulkoasu.